Posted by admin on June - 23 - 2018 | Comments Off

Podstawowym sposobem powiększenia kapitału jest inwestowanie pieniędzy. Każdy kto planuje inwestować, musi dysponować pewną ilością własnych lub ewentualnie obcych środków pieniężnych. Inwestorem ma prawo być jednostka fizyczna, jak oraz osoba prawna, reprezentowana przez wszelkich uczestników rynku – Proinnowacyjne usługi. W praktyce świadczy to, że mogą być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, oraz państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, jakich nadrzędnym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje finansowe, to naturalnie dzięki którym wolno umieszczać kapitał. W tego typu inwestycjach wolno wyróżnić również podmioty, którymi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Główni zgłaszają popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go użyczyć inwestorom rzeczowym. Z tego względu występuje pomiędzy nimi precyzyjny związek, który w wielu przypadkach pożąda udziału pośrednika.

Comments are closed.