Posted by admin on July - 3 - 2018 | Comments Off

Wyrób opakowań należy do czynności o wiele bardziej trudnych. Na rynku wyróżnia się różne typy zapakowań. Do najbardziej znanych przynależą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy wykorzystuje się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest następnie dostarczana do firm zajmujących się produkcją opakowań tekturowych. Przy produkcji zapakowań ze szkła potrzebny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero później jest dopuszczalne produkowanie zapakowań szklanych. Wszystko odbywa się naturalnie w hucie. Odważa się tam prawidłowo dobrane surowce. Kiedy już otrzyma się skończony zestaw transportuje się go do dobrych zbiorników. Później następuje topienie szkła w niezmiernie wysokiej temperaturze, inaczej stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną można przystąpić do formowania. Nadaje się masie właściwy kształt i schładza się. Przydaje się też plastik i tworzywa sztuczne – Wytłaczanie tworzyw. W ten sposób zdobyć wolno butelkę czy słoik, który nadaje się do sprzedaży.

Comments are closed.